Kancelaria Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego Agnieszka Masłowska-Gądek posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Radca prawny, doradca podatkowy Agnieszka Masłowska-Gądek jest doświadczonym trenerem szkoleń prawnych, szkoliła urzędników i przedsiębiorców, zarówno w formule szkoleń otwartych, zamkniętych, jak i w projektach unijnych.

Zakres prowadzonych szkoleń:
Kodeks postępowania administracyjnego
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Prawo ochrony środowiska
Prawo wodne
Problematyka odpadów
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, administracyjne kary pieniężne za usunięcie zieleni bez zezwolenia
Ocena oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Wymogi prawa ochrony środowiska dla przedsiębiorców
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
Prawo budowlane
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Prawo pracy
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Prawo zamówień publicznych
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, problematyka „opłat śmieciowych”- egzekucja należności, udzielanie ulg
Ordynacja podatkowa

Zapraszam do składania zapytań ofertowych organy administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorców, firmy szkoleniowe. Dysponuję salą szkoleniową w centrum Krakowa, wystarczy zebrać grupę 5 osób, a zorganizuję szkolenie. Prowadzę szkolenia na terenie całej Polski, w tym szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego.