Zasady dopuszczalnych zabiegów w obrębie korony drzewa zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami ustawy o ochronie przyrody

Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm. cyt. dalej jako uop) prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym... Czytaj więcej