Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej po 1 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. cyt. dalej jako uuiś) wprowadzana nowym Prawem wodnym... Czytaj więcej