Promesa wydania pozwolenia wodnoprawnego – aktualny stan prawny wraz z omówieniem zmian od 20.09.2018 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. ustawa z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) zawiera w art. 412 instytucję przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego (tzw. promesa). Zakład zamierzający prowadzić działalność wymagającą pozwolenia wodnoprawnego może się ubiegać o przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Przyrzeczenia tego może... Czytaj więcej

Naruszenie stosunków wodnych w świetle nowego Prawa wodnego

W dniu 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo wodne, zmieniająca w pewnym zakresie sposób orzekania przez organ wykonawczy gminy (wójt/burmistrz/prezydent miasta) w sprawie tzw. sporów wodnych – nakazów wydawanych na gruncie art. 29 aktualnie obowiązującego Prawa wodnego. Prześledźmy aktualnie obowiązujące oraz wchodzące w życie 1 stycznia... Czytaj więcej