Wycinka zieleni w 2017 r.

WYCINKA ZIELENI W 2017 R. – REWOLUCYJNE ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY W ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. NOWE STAWKI OPŁAT. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW.

Najbliższe szkolenie: 18 grudnia WARSZAWA – organizator: IKKU sp. z o.o.

Zapytaj o szkolenie zamknięte w Państwa jednostce.