Programy szkoleń

WYMIERZANIE ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ZA NIELEGALNE USUNIĘCIE, USZKADZANIE ORAZ NISZCZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW W ŚWIETLE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY. SANKCJE WYMIERZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH. AKTUALNY STAN PRAWNY, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO

Zapytaj o szkolenie swojej jednostce.

KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA: dla pracowników urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, RDOS, Wód Polskich i in.

Zapytaj o szkolenie w swojej jednostce.

NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE- PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W TYM ZAKRESIE, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO

Zapytaj o szkolenie w swojej jednostce.

PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2021 R. PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, ORZECZNICTWO. ZMIANY OD 13.05.2021 R.

Zapytaj o szkolenie w swojej jednostce.

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W 2021 R: OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ ORZECZNICTWA. OMÓWIENIE PROBLEMÓW PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Zapytaj o szkolenie swojej jednostce.

WYCINKA ZIELENI W 2021 R.- OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAW POWIĄZANYCHW ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI, ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ PIELĘGNACJI, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO. ZMIANY DOT. KONSERWATORA ZABYTKÓW

Zapytaj o szkolenie w swojej jednostce.

PROBLEMATYKA ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY I POWIATU

Zapytaj o szkolenie w swojej jednostce.