Kancelaria Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego Agnieszka Masłowska-Gądek świadczy kompleksowe usługi pomocy prawnej dla osób fizycznych , przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organów administracji.

Zakres usług:
Porady prawne, pisma procesowe
Zastępstwo prawne przed organami administracji (w tym Krajową Izbą Odwoławczą, Regionalną Izbą Obrachunkową), sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym,
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
Sporządzanie i opiniowanie umów
Sporządzanie opinii prawnych
Negocjacje

Przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię:
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
Sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska
Prawo inwestycji budowlanych
Zamówienia publiczne – usługi prawne dla Zamawiających i Wykonawców
Doradztwo podatkowe
Sprawy gospodarcze, w tym dochodzenie należności
sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Sprawy o separację lub rozwód, w tym sprawy z zakresu podziału majątku po ustaniu małżeństwa
Sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
Sprawy o świadczenia alimentacyjne
Sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku

Pakiet samorząd terytorialny, inne organy administracji:
Audyt prawny prowadzonych postępowań administracyjnych i podatkowych
Sporządzanie lub korekta projektów decyzji, postanowień oraz innych pism procesowych
Sporządzanie projektów uchwał
Opinie prawne
Doradztwo
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego (dla urzędników, radnych, pracowników jednostek podległych)
Obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych