Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

  • Audyt prawny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  • Doradztwo prawne i podatkowe
  • Obsługa w zakresie prawa ochrony środowiska
  • Obsługa w zakresie prawa zamówień publicznych
  • Zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji, ZUS, US, UKS
  • Sporządzanie i opiniowanie umów
  • Opinie prawne
  • Pisma procesowe
  • Negocjacje