Prawo administracyjne
Zakres usług:

  • zastępstwo prawne przed organem administracji i I II instancji oraz sądami administracyjnymi we wszelkiego rodzaju sprawach administracyjnych
  • porady prawne z zakresu prawa administracyjnego
  • sporządzanie wniosków, podań, innych pism procesowych w toku postępowania
  • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg do WSA, skarg kasacyjnych