Prawo inwestycji budowlanych

 • Zastępstwo prawne przed organem administracji I i II instancji oraz sądami administracyjnymi we wszelkiego rodzaju sprawach administracyjnych z zakresu prawa inwestycji budowlanych
 • Porady prawne z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego
 • Sporządzanie uwag do projektów studium/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Sporządzanie wniosków, podań, innych pism procesowych w toku postępowań
 • Sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg do WSA, skarg kasacyjnych
 • Przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię:
  • wsparcie prawne przy uzyskiwaniu decyzji WZ (ULICP)
  • wsparcie prawne przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę
  • wsparcie prawne przy dokonywaniu zgłoszeń
  • pomoc przy legalizacji samowoli budowlanych
  • uwagi dot. studium/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • sprawy związane z rentą planistyczną
  • sprawy związane z odszkodowaniami za spadek wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp

Zapraszam do współpracy przy wspólnych projektach projektantów, inwestorów, zarządców nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, TBS i in.