Prawo zamówień publicznych

  • Usługi prawne dla zamawiających
  • Usługi prawne dla wykonawców
  • Doradztwo
  • Pomoc w sporządzaniu ofert
  • Pomoc w prowadzeniu postępowań
  • Sporządzanie odwołań
  • Sporządzanie skarg
  • Reprezentacja przed KIO, sądami