Samorząd terytorialny

  • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
  • Audyt prowadzonych postępowań administracyjnych
  • Audyt prowadzonych postępowań podatkowych
  • Sporządzanie lub korekta projektów decyzji administracyjnych, postanowień, pism procesowych
  • Sporządzanie lub korekta uchwał
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Doradztwo
  • Szkolenia otwarte
  • Szkolenia zamknięte w siedzibie organu (szkolenia dla urzędników, pracowników jednostek podległych oraz radnych)

Zapraszam do współpracy i składania zapytań.