Kancelaria Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego Agnieszka Masłowska-Gądek posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Radca prawny, doradca podatkowy Agnieszka Masłowska-Gądek jest doświadczonym trenerem szkoleń prawnych, szkoliła urzędników i przedsiębiorców, zarówno w formule szkoleń otwartych, zamkniętych, jak i w projektach unijnych.

1. DECYZJE ŚRODOWISKOWE:
23.08.2021 r., szkolenie on-line, organizator: OWAL s.c.
01.09.2021r, szkolenie on-line, organizator: AP Griniar
06.09.2021 r., szkolenie on-line, organizator: Kursor

2. WYCINKA ZIELENI:
13.09.2021r., szkolenie on-line, organizator: Modus Centrum Wiedzy
14.09.2021 r., szkolenie on-line, organizator: Meeting Factory sp. z o.o.
27.10.2021 r., szkolenie on-line, organizator: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
19.11.2021 r., szkolenie on-line, organizator: Modus Centrum Wiedzy

3. KPA w ochronie środowiska:
19.08.2021 r, szkolenie on-line, organizator: Szkoła Administracji Samorządowej
02.09.2021 r, szkolenie on-line, organizator RES Edukacja – kompleksowa organizacja szkoleń s.c.

4. Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu:
22.09.2021 r, szkolenie on-line, organizator: FRDL
08.10.2021r., szkolenie on-line, organizator: RES Edukacja

5. Naruszenie stanu wód na gruncie:
18.08.2021 r, szkolenie on-line, organizator: Kursor
20.08.2021 r., szkolenie on-line, organizator: Pomorskie Centrum Szkoleniowe
24.08.2021 r, szkolenie on-line, organizator: Meeting Factory
25.08.2021 r., szkolenie on-line, organizator: RES Edukacja
30.08.2021 r., szkolenie on-line, organizator: Szkoła Administracji Samorządowej
31.08.2021 r., szkolenie on-line, organizator: OWAL s.c.
24.09.2021r, szkolenie on-line, organizator: OWAL s.c.

6. Prawo budowlane:
27.08.2021 r., szkolenie on-line, organizator: Ośrodek Szkoleniowy Training Group

7. Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego
szkolenie 2-dniowe: 11 i 12.10.2021 r, szkolenie on-line, organizator: KONTRAKT-Doradztwo-Konsultacje

8.  Proces inwestycyjno-budowlany:
17.08.2021r., szkolenie on-line, organizator: AP Griniar

Zakres prowadzonych szkoleń:
Kodeks postępowania administracyjnego
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Prawo ochrony środowiska
Prawo wodne
Problematyka odpadów
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, administracyjne kary pieniężne za usunięcie zieleni bez zezwolenia
Ocena oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Wymogi prawa ochrony środowiska dla przedsiębiorców
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
Prawo budowlane
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Prawo pracy
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Prawo zamówień publicznych
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, problematyka „opłat śmieciowych”- egzekucja należności, udzielanie ulg
Ordynacja podatkowa

Zapraszam do składania zapytań ofertowych organy administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorców, firmy szkoleniowe. Dysponuję salą szkoleniową w centrum Krakowa, wystarczy zebrać grupę 5 osób, a zorganizuję szkolenie. Prowadzę szkolenia na terenie całej Polski, w tym szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego.