Prawo administracyjne
Szkolenia z praktycznego zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
 2. Kodeks postępowania administracyjnego dla organów ochrony środowiska
 3. Kodeks postępowania administracyjnego dla jednostek pomocy społecznej
 4. Kodeks postępowania administracyjnego w toku stosowania poszczególnych przepisów prawa administracyjnego materialnego – np:
  • procedura wydawania pozwoleń na budowę
  • postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy (wydania decyzji ULICP)
  • postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie
  • postępowanie w sprawie wydawania zezwoleń/pozwoleń z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony środowiska

Szkolenia z praktycznego zastosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Zapraszam do składania zapytań ofertowych na szkolenia ze znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego – w siedzibie Zamawiającego.