Prawo gospodarcze
Szkolenia z zakresu:

  1. Szkolenia dla przedsiębiorców
  2. Szkolenia z zakresu prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej