Prawo ochrony środowiska
Szkolenia z zakresu:

 1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia, omówienie nowelizacji przepisów
 2. Problematyki odpadów
 3. Problematyki pozwoleń emisyjnych
 4. Problematyki prawa wodnego
 5. Oceny oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
 6. Szkolenia „całościowe” – kurs specjalista ds. ochrony środowiska
  • Prawo ochrony środowiska dla urzędników gmin/miast
  • Prawo ochrony środowiska dla starostw powiatowych
  • Prawo ochrony środowiska dla urzędów marszałkowskich
  • i in. organów ochrony środowiska
   założenie oferty – na szkoleniu zostaną omówione wszystkie postępowania administracyjne związane z szeroko pojętym prawem ochrony środowiska będące w
   zakresie właściwości danego organu
 7. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
 8. Udostępnianie informacji o środowisku
 9. Wymogi prawa ochrony środowiska dla przedsiębiorców