Proces inwestycyjno-budowlany
Szkolenia z zakresu:

  1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  2. Ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym
  3. Prawa budowlanego